Kurzy

Kurzy

Jsme jediným akreditovaným zařízením MZ ČR od roku 2016 a školíme fyzioterapeuty v odborné způsobilosti pro výkon hipoterapie u dětí, v rámci certifikovaného kurzu. Díky tomuto úspěchu se hipoterapie stala oficiální léčebnou metodou a je možné ji vykazovat jako metodu kineziologie II. pod kódem 21221.

V roce 2024 nebudeme otvírat certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. V nabídce jsou kurzy určené pro fyzioterapeuty, neurology a rehabilitační lékaře:

1. Hipoterapie u dětí se spinální muskulární atrofií: 28. - 29.3.2024

2. Kineziologické vyšetření pro účely hipoterapie: 26. - 27.9.2024

A kurz Habe diem pro širokou veřejnost: 9 - 11.2.2024, 3. - 5.5.2024, 20. - 22.9.2024

 

CK Hipoterapie u DMO

CK Hipoterapie u DMO

Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Praxe a stáže

Praxe a stáže

Semináře

Semináře

Kurzy VŠ

Kurzy VŠ