Aktuality

Kineziologický rozbor pro účely hip...

Zveme vás na seminář, který se bude konat 13.5.2022 v Bohuslavicích. Přijeďte za námi rozšířit si vědomosti v oblasti kineziologického rozboru pro účely hipoterapie.

Study protokol

Statistical analysis plan

Type: Informed Consent Form

Sebepoznání pomocí koní 11. - 13.4....

Máme pro vás připravený další 3denní seminář, kde se můžete (sebe)poznat s našimi koňmi. Součástí jsou i meditace, relaxační cvičení a mnohé další.

Současná epidemiologická opatření

Těšte se již i na skupinové aktivity, stále však prosíme i příjezd s negativním PCR testem.

Studie dětí s Downovým syndromem

Děkujeme za úžasnou spolupráci s ČZU v Praze a za podporu spolku DownSyndrom CZ,z.s., velké poděkování patří její předsedkyni Ing. Gabriele Šalkové. Díky této spolupráci na našem pracovišti vznikl týdenní výzkum Vliv šestidenního pobytu s programem hipoterapie na motorický a psychický stav dětských klientů s Downovým syndromem.

HABE DIEM již brzy

Zveme vás na třídenní seznámení s našimi koňmi a se sebou samým v termínu 28.1. - 30.1.2022.

Nabídka různých forem speciálně ped...

Máme pro vás skvělou zprávu. Od března se k nám po mateřské dovolené vrací na jeden den pobytu Jana Hotařová s nabídkou různých forem speciálně pedagogické diagnostiky, terapie a prevence, též poradenství v pedagogické či sociální oblasti.

Vše nejlepší v roce 2022

Milé děti, milí rodiče a příznivci naší organizace. Rádi bychom vám popřáli do nového roku 2022.

Výuka na 3 LF s podporou nadace Ava...

Máme zakončený zimní semestr povinně volitelného předmětu Hipoterapie u DMO na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Díky podpoře nadačního fondu Avast se nám podařilo proškolit na 40 studentů fyzioterapie!!

Výuka na VŠ a odborné studentské pr...

Díky grantovému programu NF Avast z roku 2020 se podařilo zařadit povinně volitelný předmět Hipoterapie u DMO do nabídky předmětů pro studenty 3. LF UK. Kurz se uskutečnil již ve 3 semestrech výuky a zúčastnilo se ho 65 studentů 2. a 3. ročníku oboru fyzioterapie.

Načíst další