Praxe a stáže

Praxe a stáže

Určení

Nabídka stáží na hiporehabilitačních pobytech je určena pro všechny studenty středních a vysokých škol, kteří se zajímají o léčbu s využitím zvířat u dětí s poruchou pohybového aparátu či u dětí s kombinovaným postižením. Velmi doporučujeme před samotnou praxí absolvovat teoretickou přednášku o metodice naší práce, z jejíchž základů se v praxi vychází.

Místo stáže

Hospodářský dvůr Bohuslavice, Bohuslavice 10, Telč 588 56

www.hospodarskydvur.cz, www.chmirakl.cz

Obsah stáže

Jedná se o týdenní uzavřený cyklus v rámci jednoho hiporehabilitačního pobytu, a to během roku vždy od soboty do pátka. První den je zaměřen na pasivní účast studentů při vstupních vyšetřeních dětí a při prvních terapeutických jízdách a účasti na následné týmové konzultaci odborníků nad stanovením návrhů a cílů terapie pro každé dítě.

Následujících 5 dní je již terapeutických a student se (dle jeho schopností) pasivně či aktivně jako asistent terapeuta účastní terapií: terapeutické čištění koní, hipoterapie, skupinová a individuální canisterapie, arteterapie a muzikoterapie. Dále se pasivně účastní výcviku a výchovy koně pro hiporehabilitaci, výcviku psa pro canisterapii. Dle jeho schopností mu bude umožněna i práce s koněm ze země, či během aktivit s využitím koně a hipoterapie.

Poslední den se pak student pasivně účastní výstupních vyšetření, kde má možnost zhodnotit výsledný efekt týdenní terapeutické intervence.

Cíl stáže

  • Seznámit studenta s možností komplexní léčby s využitím zvířat u dětí s postižením
  • Ukázat a přiblížit komplexní a cílené uvažování nad problematikou léčby dětí a využití zvířat v praxi
  • Seznámit s metodikou práce Hipoterapie u DMO, a to jak v léčbě dětí, tak v přípravě koně pro tento typ léčby
  • Ukázat možnosti fyzioterapeutické práce s využitím psa
  • Aktivně si vyzkoušet pracovní náplň asistenta v hiporehabilitaci
  • Naučit se bezpečností pravidla během hiporehabilitačních pobytů a komunikaci s dětmi s postižením a jejich rodinami
  • Dozvědět se něco o sobě prostřednictvím koní

Strava, ubytování, doprava

Ubytování je zajištěno Hospodářským dvorem v Bohuslavicích na společných pokojích včetně plné penze za cenu 2000 Kč/týden. Sociální zařízení je na chodbách. Doprava – lze využít příměstskou linku z Telče či Jihlavy. 

Přihlášení

Příjezd na praxi prosíme vždy první den v 9 hodin. Najdete nás v kanceláři CH Mirákl,o.p.s., která je umístěna v Malovaném domě. 

V případě vašeho zájmu kontaktujte Jitku Krákorovou na emialu jitka.krakorova@chmirakl.cz nebo na telefonním čísle 602 665 343. Na každý pobyt je možné vzít maximálně 1-2 studenty, proto neváhejte a hlaste se na praxe včas. Již od října je možné se hlásit na následující rok.

Důležité upozornění!!

Na začátku stáže student dostane dokument s bezpečnostními pravidly během hiporehabilitačních pobytů a se souhlasem s mlčenlivostí, které je povinen se naučit a dodržovat během celé účasti na jeho stáži. Zároveň žádáme studenty, pokud se rozhodnou pro absolvování stáže v naší organizaci, aby o danou problematiku skutečně jevili zájem a přijeli s chutí se něčemu novému přiučit. Pokud student nebude výše zmíněné splňovat, nebude mu stáž u nás umožněna.