Semináře

Semináře

Každý rok pořádámě 2-3 workshopy (jednodenní) vycházející z metodiky Hipoterapie u DMO. Jsou vhodné jako refresch pro absolventy certifikovaného kurzu, tak i pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty věnující se hipoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Termíny kurzů najdete vždy v aktualitách na našich webových stránkách a na FB stránkách.

V současné době nabízíme tyto typy workshopů:

  1. Kineziologický rozbor pro účely hipoterapie dětí se zdravotním znevýhodněním
  2. Asistovaný sed v hipoterapii
  3. Výběr koně pro účely hipoterapie u dětí se zdravotním znevýhodněním
  4. Využití manuálních kontaktů v hipoterapii
  5. Terapeutické čištění koní dle principů Bobath konceptu
  6. Využití senzorické integrace v hipoterapii
  7. Canisterapie u dětí se zdravotním znevýhodněním

Organizační záležitosti

Místo konání: Bohuslavice 10, Telč 588 56, Hospodářský dvůr Bohuslavice, areál hipoterapie – herna

Začátek kurzu: 9h
Konec kurzu: 17h
Cena kurzu: 2 500 Kč

V ceně kurzu je oběd a drobné občerstvení během kurzu. Prosíme o uhrazení námi zaslané faktury nejpozději měsíc před začátkem kurzu, abychom s vaší účastí mohli skutečně počítat.

Ubytování: je možné se ubytovat přímo na Hospodářském dvoře, v tomto případě kontaktujte přímo ředitelku Marii Brunnerovou na telefonním čísle 724 138 875.

Dále doporučujeme velmi pěkné ubytování v Nové Říši – www.penzion-u-pelejovych.cz nebo v Hladově – www.bilyberanek.cz

V případě zájmu o některý z workshopů, který pro letošní rok není vypsán, kontaktujte Kateřinu Maříkovou na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz.

Obsah kurzů

Kineziologický rozbor pro účely hipoterapie dětí se zdravotním znevýhodněním

Anotace kurzu

Cílem kurzu je nastínit základní principy a aspekty vyšetření dětí se zdravotním znevýhodněním. Naučíme se orientovat v lékařských zprávách pro účely diferenciální diagnostiky v hipoterapii, dále pak jednotlivé diagnostické testy, věnovat se budeme i participačnímu cíly. Na základě vyšetření se naučíme stanovit cíl terapie a návrh terapie. Součástí kurzu bude i ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následným provedením terapie.

Harmonogram kurzu

9.00 – 9.30 prezence účastníků

9.30 – 10.30 základní principy vyšetření dětí, participační cíl

10.30 – 11.30 práce s lékařskými zprávami, diferenciální diagnostika

11.30 – 12.30 vyšetřovací protokol, stanovení cílu a návrhu terapie

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 ukázka videí, příklady z praxe

14.30 – 16.00 ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následnou terapií

16.00 – 17.00 diskuze nad prezentovaným klientem, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Akce má uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR. Akci je přiděleno číslo 22/012 a přísluší jí počet 4 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity: 4

Počet hodin: 8

Asistovaný sed v hipoterapii

Anotace kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky správné terapeutické provedení polohy asistovaného sedu v hipoterapii. Důkladně probereme jeho možné indikace a kontraindikace včetně možných úskalí jeho použití v praxi. Naučíme se různé typy asistovaných sedů vázaných na stanovený cíl terapie, rozebereme biomechanické aspekty aktivního sedu terapeuta a pasivního sedu klienta, naučíme se na sobě korektní sed pro aplikaci asistovaného sedu. Krátce se zmíníme o přípravě koně pro tuto polohu a o bezpečnostních pravidlech. Vyzkoušíme si možné manuální kontakty, které lze během hipoterapeutické jednotky použít. Nastíníme si vliv různé biomechniky pohybu koňského hřbetu vázané na tempo a délku kroku koně a vliv na polohu asistovaného sedu.  Součástí kurzu bude i ukázka asistovaného sedu na klientech CH Mirákl.

Harmonogram kurzu

9.00 – 9.30 prezence účastníků

9.30 – 10.30 indikace a kontraindikace asistovaného sedu

10.30 – 11.30 aktivní sed fyzioterapeuta, pasivní sed klienta

11.30 – 12.30 prezentace videí a ukázka možných typů asistovaného sedu

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 příprava koně pro asistovaný sed, bezpečnostní pravidla

14.30 – 15.00 vliv variability pohybu koňského hřbetu na polohu asistovaného sedu

14.30 – 16.00 ukázka asistovaného sedu na klientech CH Mirákl 

16.00 – 17.00 diskuze nad prezentovanými klienty, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity:

Počet hodin: