Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Užij (prožij) den….

Kdy naposledy se Vám stalo, že jste během dne více cítili, než mysleli? Pokud už dlouho ne a rádi byste si to zase připomněli, přijďte na naše setkání a prožijte den. Náš program je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco o sobě prostřednictvím koní. Pomocí práce s koňmi se učíte poznávat sami sebe. Každý kůň má svoji specifickou povahu, a proto i překonávání různých překážek bude pro vás s každým koněm jiné. Práce s koněm vám ukáže jiný typ vnímání, jelikož s koněm se můžete domluvit, ale zcela na jiných principech, než jsme zvyklí v běžné společnosti. Ukáže vám vaše emoce, které jsou ve vaší komunikaci s ostatními často nevědomé a tak se nechtěně odráží ve vašem životě.

Proč to zkusit

Jsme si vědomi toho, že dnešní doba s sebou nese čím dál tím větší psychickou zátěž. Stres je všude kolem nás (a to nejen psychický, ale i zvukový, zrakový apod.) a naše tělo na něj reaguje zcela přirozeně – útokem či útěkem. Tyto reakce však máme výchovou a morálními principy výrazně potlačené, a proto si veškerý stres ukládáme do těla. Ten pak způsobuje různé psychosomatické onemocnění – vyšší tlak, zažívací obtíže, ranní deprese, křečové žíly apod. Samy víme, že bychom se stresovat neměli, ale jak jistě víte, poručit si to nejde. Hlavou se můžeme přesvědčit, že se již stresovat nebudeme, ale pocity nám stále říkají něco jiného. Proto je třeba cílit poznání na naše pocity (nitro), v čem nám koně mohou býti velmi nápomocní.

Ke vzniku toho setkání nás navedly naše děti a jejich rodiče. Narození dítěte, které potřebuje zvýšenou péči, přináší stresový faktor do celé rodiny. V léčbě pak pohoda rodiče jde ruku v ruce se zlepšováním dítěte, jelikož dítě je odrazem obou rodičů. A proto bychom chtěli našim dětem pomoci i z této stránky. 

Jak sebepoznání pomocí koně funguje

Celý princip je postavený na tom, že koně jsou zvířata útěková a stádová. Tzv. útěkovost umožnila koni, aby dokonale vyvinul umění odečíst partnera v interakci. Kůň nemá jiné obranné mechanismy než útěk, a proto je velmi citlivý k jakémukoliv nebezpečí. Za toto nebezpeční považuje i „falešné“ chování – tj. pokud jedinec koná jinak, než skutečně myslí/cítí. Kůň tedy u člověka umí odrážet jeho nevědomou stránku, lze říci, že funguje jako čisté duševní zrcadlo.

Tak jako člověk, každý kůň je jiný, a tomu odpovídá zmíněná stádovost. Hierarchie stáda je jasně dána a každý kůň se dle své povahy zařadí na určitý hierarchický stupeň. Toto však není neměnné, uvnitř stáda neustále dochází k „boji o dominanci“ a zlepšení si postavení, avšak tento „boj“ umožňuje koni spíše poznat sám sebe a uvědomit si, kam patří. My tuto stádovost můžeme v našem poznání využít. Každý kůň nám může naše chování ukázat z jiného úhlu pohledu. Lze si to představit jako puzzle. Každý kůň nám dodá jeden kousek a my z něj pak můžeme složit obraz našeho života.

Cíl setkání

  • Sebereflexe a následné porovnání s tím, co nám kůň skutečně říká
  • Vnímání sebe sama z různých úhlů pohledu prostřednictvím rozdílných povah koní
  • Poznání našeho podvědomí, ega a uvědomění si našich pravých emocí
  • Ukázání směru cesty práce na sobě (témata pro individuální terapii)

Pokud chcete naše setkání vyzkoušet, nezapomeňte, že se zde dozvíte něco sami o sobě (diagnostická forma). Na těchto získaných znalostech je pak možné postavit to, jak na sobě chcete dále pracovat.

 Organizační záležitosti

Místo konání

Kurz se koná v Bohuslavicích u Telče, na Hospodářském dvoře Bohuslavice a je pořádán naší neziskovou organizací CH Mirákl. Cestu k nám naleznete na www.chmirakl.cz nebo na www.hospodarskydvur.cz.

Ubytování a strava

Ubytování ani strava není z naší strany zajišťována. Je možné se ubytovat přímo na Hospodářském dvoře, v tomto případě kontaktujte přímo ředitelku Marii Brunnerovou na telefonním čísle 724 138 875.

Dále doporučujeme velmi pěkné ubytování v Nové Říši – www.penzion-u-pelejovych.cz nebo v Hladově – www.bilyberanek.cz. Stran naší organizace bude zajištěno drobné občerstvení během kurzu.

Harmonogram kurzu 

Každý kurz je veden velmi individuálně vždy maximálně pro 5 osob, nelze tedy přesně uvést časový harmonogram. Program je rozdělen do tématických bloků, které jsou časově ohraničeny. Pracovat budeme v našem teepee, venku u rybníku, v prostorách herny, na pastvině přímo u koní či v jezdecké hale.

ZAČÁTEK v 10 hodin v našem teepee u rybníku. Konec kurzu mezi 12 – 13 hodinou.

  1. Tématický blok: Naše tělo, hlava a emoce (1. den, 10 - 13h)
  2. Tématický blok: Změňme myšlení od výchovy ke kontaktování se (1. den, 14.30 – 17.30h)
  3. Tématický blok: Pevnost (2.den, 9.00 – 12h)

S sebou:

S sebou si vezměte hlavně samy sebe. Další nezbytností je pevná obuv, pohodlné oblečení (budeme i cvičit) přizpůsobené ročnímu období. Ač máme jezdeckou halu, pro jistotu i nepromokavou bundu. Vždy počítejte s tím, že u nás je o 10 stupňů méně, než v jiných částech naší země :-). Zároveň doporučujeme během celého kurzu mít s sebou flašku s čistou vodou.

Platba

Cena kurzu: 3.000 Kč

Prosíme o uhrazení námi zaslané faktury nejpozději měsíc před začátkem kurzu, abychom s vaší účastí mohli skutečně počítat.

Přihlášení

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Maříkovou na katerina.marikova@chmirakl.cz. Do předmětu mailu uveďte název kurzu, do obsahu pak vaše fakturační údaje. Děkujeme.