Ostatní terapie

Ostatní terapie

Na našich pobytech se můžete účastnit i dalších doplňkových (skupinových či individuálních) terapií .....

Terapeutické čištění koní

Čištění koní je ranní individuální terapeutická aktivita, která probíhá přímo v našem areálu, v případě deště pak v jezdecké hale. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každé dítě má přiděleno svého terapeuta. Ten s ním individuálně pracuje na základě stanovených cílů vycházejících ze vstupního vyšetření a využívá k tomu veškeré aktivity týkající se čištění koně. Dle zvoleného cíle se děti pouze kontaktují s koňmi a hladí je, u některých je využit bobathovský princip pro nácvik stoje, chůze a handlingu obecně. Díky různým typům pomůcek na čištění lze velmi efektivně využívat postupy senzorické integrace. U větších dětí lze trénovat motorické plánování, samostatnost a spolupráci s ostatními dětmi.

Arteterapie

Arteterapie je zařazována do hiporehabilitačního programu každý den kromě úterý, nejčastěji po obědě. Její cíle jsou dle potřeb dětí velmi rozdílné. Pro děti s psychosociálními obtížemi se zařazuje práce s barvami pro zlepšení emočního cítění. Pro děti školního věku s motorickými obtížemi se aktivity směřují ke kvalitnímu nácviku jemné motoriky. Terapie se mohou účastnit všechny děti nezávisle na věku a schopnosti využívat horní končetin pro úchop a pohyb. Účast rodiče je vždy domluvena individuálně s terapeuty.

Muzikoterapie

Ve většině případů nejoblíbenější aktivita zařazována po večeři. Cílem terapie je harmonizovat tělo na rovině fyzické i psychické. Pracuje se zde zejména s rytmem a dechem. Děti se učí s využitím různých tyček, bubnů či samotného tleskání rytmus, jeho pravidelnost i jeho obměny. Zároveň díky speciální úpravě pentatonických fléten se všechny děti učí prohloubený a pravidelný dech a s tím spojenou správnou funkci bránice. Zde nezapomínáme ani na zpívání, které je velkou motivací pro všechny děti, aby na terapiích dobře cvičily.

Mixterapie

Mixterapie je skupinová aktivita probíhající v jezdecké hale a je mix právě proto, že se jí účastní jak koně, tak naši psi. Jedná se o opičí dráhu, která má za cíl zlepšit dětem hrubé motorické dovednosti, zvýšit jejich obratnost a kondici. Děti trasu prochází celkém třikrát – jednou v kolektivu, poté již individuálně s terapeutem s koněm a s pejskem. Terapie se mohou zúčastnit i sourozenci dětí v péči.