Hipoterapie

Hipoterapie

Hipoterapie je stěžejní terapií v rámci našich pobytů, která probíhá 2x denně. Jedná se o vysoce efektivní a funkční fyzioterapeutickou léčbu pomocí koňského hřbetu. Přesněji jeho pohyb v kroku, který má za cíl zlepšit fyzické i psychické možnosti klienta.

Hipoterapie má dva principy: neurofyziologický a biomechanický. Z neurofyziologického pohledu se vyhodnocuje odpověď pohybového aparátu dítětě na stimuly vznikající na koňském hřbetě. Mluvíme o senzomotorické stimulaci nebo diferenciaci. To nám umožňuje, že na koni můžeme dítě jak posilovat, tak relaxovat (velmi zjendodušeně řečeno). Využítí hipoterapie je tedy i vekého množství diagnóz. Biomechanický pohled posuzuje rovinu pohybu hřbetu koně. Ten probíhá ve třech rovinách stejně tak jako pánev klienta, avšak v lehce rozdílném schématu. Vysvětluje nám velkou důležitost výběru koně pro každého klienta. Detailnější vysvětlení naleznete v publikacích uveřejněných na našem webu.

Před každou jízdou nebo sérií jízd musí vždy proběhnout detailní vstupní vyšetření klienta, jehož výstupem je přesné nastavení terapeutické jednotky, tzn. výběr koně dle jeho mechaniky pohybu, výběr polohy na koni a pomůcek a volba manuálních kontaktů. Vždy jasně definujeme cíl terapie, kterému věnujeme během celého pobytu maximální energii tak, aby byl co nejvíce naplněn.

Nejčastější indikací jízd je aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému pro klienty, kteří potřebují zlepšit držení těla či celkově posílit. Neméně častá je nutnost aktivní relaxace, např. u dětí se spastickou formou DMO. Velmi vzácně se využívá pohyb koňského hřbetu tak, aby vznikalo velké množství stimulů, díky kterým můžeme ovlivňovat centrální poruchy rovnováhy.

Každý kůň musí být vychovaný dle etologických principů s ohledem na jeho přirozené potřeby a povahu. Jelikož je kůň útěkové zvíře, je velmi důležité, aby při hipoterapii byla zabezpečena maximální bezpečnost při zajištění současné uvolněnosti a psychické pohodě koní.

Hipoterapie je velmi efektivní, ale při nekvalitním provádění může i výrazně zhoršit zdravotní stav dítěte. Je proto důležité zajímat se o použité metody, způsoby výběru a výcviku koní, a hlavně během celé terapeutické jednotky neustále monitorovat pohybovou odpověď klienta na pohyb koňského hřbetu a tu korigovat tak, aby se maximálně směřovalo k naplnění cílů terapie. Model průběhu hipoterapie je vždy takový, že koně vede jeho trenér, fyzioterapeut jde za trenérem a jistí, koriguje klienta. V ideálním případě z druhé strany koně jde asistent/student HT.

Hipoterapii (u dětské klientely) by vždy měl vykonávat fyzioterapeut s odbornou způsobilostí pro výkon hipoterapie u dětí, kterou získává v certifikovaném kurzu zaštítěném MZ ČR.