Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie je terapie pomocí psů. U nás probíhá jako individuální terapie pro docvičení pohybových nuancí 1x denně, popřípadě jako skupinová terapie v tzv.formě mixterapie.

Canisterapie může mít mnoho podob. Nejčastěji se pes používá pro docvičení pohybové nuance v návaznosti na jiné terapie. Velmi často je pes prostředkem k relaxaci či senzorické integraci. U dětí se spasticitou je velmi efektivní využít psy pro polohování. Pomocí různých povelů u psů je možné děti navést k lepšímu kontaktu, ke zlepšení komunikace a ke zvýšení sebevědomí. Pes se dá využít i pro rozvoj kvantity motoriky dětí, které se psem na vodítku lépe překonávají různé překážky či ujdou delší vzdálenost.