Výzkumný pobyt SMA za podpory RWE

V září skončila praktická část velkého klinického výzkumu u dětí se SMA ve spolupráci s 
3. LF UK. Máme za sebou pět turnusů, kterých se účastnilo celkem 21 dětí ve věku 1 - 9 let. Většina dětí u nás absolvovala jak pobyt s hipoterapií, tak s fyzioterapií. Děkujeme všem, kteří se podíleli na praktickém chodu výzkumných pobytů, ale také těm, kteří nám pomohli finančně projekt zajistit. Velké poděkování patří společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., která podpořila výzkum v rámci svého grantového programu RWE Aktivně s námi. Teď nás již čeká fáze analýzy výsledků a jejich následné prezentace. Doufejme, že tyto objektivní výstupy se dostanou k mnoha odborníkům a ukáží, že hipoterapie je skutečnou efektivní terapeutickou metodou.