Výzkumný pobyt pro děti se svalovou atrofií

PRVNÍ květnový den bychom chtěli věnovat VELKÉMU poděkování všem, kteří se podíleli na výzkumném pobytu pro děti s SMA v termínu 22.-29.4.2022.
🙏 Velké díky patří paní doc.Řasové z 3. LF, která dala nám a naší práci důvěru, podpořila nás v našem nápadu a dala dohromady celý výzkumný tým.
🙏 Další obrovské díky patří organizaci Sdílení,o.p.s. z Telče a čtyřem úžasným sestřičkám, které přijely a velmi profesionálně dětem odebraly krev, navíc ve svém volném čase ❤
🙏 děkujeme panu doktorovi Vilímkovi za možnost využít laboratoř na VŠPJ v Jihlavě a za jeho velmi profesionální i lidský přístup u vstupních a výstupních měření
🙏 jsme nesmírně vděční za zapojení paní profesorky Černé z Ústavu lékařské genetiky 3. LF do studie, která nám pomůže objasnit mnoho neznámých u diagnózy SMA z výsledků krví
🙏 bez vhodných terapeutických a ubytovacích prostor by studie proběhnout nemohla a zde patří velké díky Hospodářskému dvoru, majiteli Jiřímu Kovářovi a paní ředitelce Marii Brunnerové za skvělou organizaci
🙏 a velké díky všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali v samotném provozu - skvělým studentkám z ČZU Adélce a Káje za zcela profesionální vedení našich koníků, Jáje, Gábině a Dádě za toleranci při využívání haly, Martině za výtvarný program, Páje za hlídání Kačenky 🤣, no a samozřejmě našim úžasným koňským a psím terapeutům ❤🐕🐴
🙏 a největší poděkování těm, bez kterých by to nešlo - našim SMAčkům (a jejich rodičům a prarodičům), kteří se celý týden snažili poznávat své tělo a učit se novému, to vše za velké organizační podpory pacientské organizace SMÁci a Terezy Rejzkové
❤DĚKUJEME!!!❤