Výzkum: vliv hipoterapie na děti s Downovým syndromem

4. – 11. 2. jsme uspořádali již 2. pobyt zaměřený na posouzení vlivu hipoterapie na děti s Downovým syndromem (DS).

Stejně tak jako každý pobyt i tyto speciální začínáme vstupním vyšetřením. Pro potřeby výzkumu provádíme kromě standardizovaných testů na svaly krční páteře a výkonnostních testů také spirometrii. Nově jsme přidali testy na stabilitu, které bude zpracovávat studentka fyzioterapie v rámci své diplomové práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ostatní testy pomáhají zpracovávat studentky ČZU.

Pobytu se účastnilo 11 dětí s Downovým syndromem, které se hipoterapii pravidelně nevěnují. Nejedná se tedy o naše stálé klienty, aby byl efekt co nejlépe měřitelný.

V roce 2022 jsme uspořádali pobyt, kterého se účastnilo celkem 19 dětí. Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo již 30 dětí s Downovým syndromem ve věku 6 – 12 let. Jedná se o jeden z celosvětově největších výzkumů vlivu hipoterapie na děti s DS.

Děti si užily hipoterapii 2x denně a samozřejmostí byly i všechny ostatní aktivity jako čistění koní, arteterapie, muzikoterapie, čistění koní a táborák v teepee.

Výzkumné pobyty vyhodnocujeme 2x. Poprvé při výstupním vyšetření po samotném pobytu. A podruhé po měsíci, abychom mohli pozorovat udržitelnost efektu hipoterapie na každé jednotlivé dítě.

Pobytu se kromě dětí účastnili i praktikanti z našeho Certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětské mozkové obrny. Moc všem děkujeme.

Byli jste skvělí. Děti byly také skvělé, koně i psi báječní a všichni, kteří nám pomáhali a na výzkumu se podílejí fantastičtí. Moc si toho vážíme.