Výuka na VŠ a odborné studentské praxe za podpory NF AVAST

Díky grantovému programu NF Avast z roku 2020 se podařilo zařadit povinně volitelný předmět Hipoterapie u DMO do nabídky předmětů pro studenty 3. LF UK. Kurz se uskutečnil již ve 3 semestrech výuky a zúčastnilo se ho 65 studentů 2. a 3. ročníku oboru fyzioterapie. Dále jsme se stali střediskem odborné praxe pro studenty oboru Fyzioterapie a zároveň garantem pro relevantní témata bakalářských prací.

Dalším subjektem, se kterým v rámci grantového programu NF Avast spolupracujeme, je Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Pro studenty oboru zoorehabilitace a asisteční aktivity se zvířaty jsme připravili program týdenních odborných praxí, které se konají v rámci našich léčebných pobytů. Studenti tak mají možnost se seznámit s výcvikem hiporehabilitačních koní, canisterapeutických psů a být přítomni při práci s našimi klienty v rámci hipoterapie.

Vzhledem k tomu, že zpětná vazba na probíhající programy je z obou vysokých škole velmi pozitivní a zájem studentů je velký, rozhodli jsme se pokračovat v této spolupráci i po ukončení grantové podpory NF Avast a financovat ji dále z vlastních zdrojů.