Pokračujeme ve výzkumu vliv hipoterapie na děti s SMA

Máme za sebou další mimořádný pobyt, který věnujeme výzkumné činnosti.
 
Jednalo se již o 4. pobyt věnovaný tématu „Vliv hipoterapie na děti s SMA - Spinální muskulární atrofií“. Tyto pobyty jsou speciální například v tom, že při nich odebíráme krve. S tím nám tentokrát pomáhaly dvě úžasné sestřičky Simona Hájková a Dana Doležalová. Moc děkujeme také Michalovi Kociánovi, který zajistil převoz krve ihned po odběru do Ústavu genetického lékařství při Vinohradské nemocnici. 
 
Pobytu se účastnilo celkem 9 dětí. 6 dětí mělo hipoterapii a zbylé 3 děti fyzioterapii.
 
Naším cílem je porovnat standardizovanou fyzioterapii s hipoterapií. Ve studii porovnáváme nejen přímý efekt, ale také dlouhodobý efekt, vliv terapií na unavitelnost i na kvalitu života rodin.
 
Koordinátorem celého výzkumu je doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. z 3 LF UK. Dalšími řešiteli jsou Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. z ČVUT v Praze, Prof. MUDr. Marie Černá, Dr. Sc. z Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK.
Zítra nás čekají ještě výstupní testy. Jedny u nás a jedny na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
 
Děkujeme všem, kteří se tohoto výzkumu účastní a velké díky patří všem malým smáčkům. A také jejich rodičům za důvěru a ochotu se tohoto pobytu zúčastnit. 
 
Za foto moc děkujeme Katce Martajové.
VyzkumSMA