Tisková zpráva z výzkumu vlivu hipoterapie u dětí s SMA

13. 9. 2023, Bohuslavice

 

V Miráklu léčí pomocí hipoterapie děti, kterým byla jako prvním v ČR podána genová léčba

 

Je to již 3 roky, kdy byla poprvé v České republice podána genová léčby Zolgensma dětem se Spinální muskulární atrofií (SMA). Celkem 18 dětí ve věku 1 rok až 10 let, které jsou po podání tohoto léku, jezdí do Centra hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. na hiporehabilitační pobyty. Ty jim pomáhají zlepšovat fyzický i psychický stav.

V Miráklu v současné době probíhá výzkum na vliv hipoterapie u dětí s SMA. Ve spolupráci s 3. LF UK zkoumají, jaký vliv má tato forma fyzioterapie na děti s tímto závažným genetickým onemocněním. Ve studii je celkem 18 dětí. 8 dětí je po podání léku Zolgensma a 10 dětí je na léčbě lékem Spinraza.

V září v datech 22. 9. až 29. 9. proběhne v Bohuslavicích již poslední, 5. hiporehabilitační pobyt zaměřený specificky na tento výzkum.

Všechny výsledky bude ještě potřeba analyzovat, ale již teď se ukazuje, jak se nejmodernější medicína s účinnou formou fyzioterapie skvěle doplňují. Hipoterapie je schopná pomoct dětem například s aktivací pánve, která je jedním z hlavních předpokladů pro schopnost samostatné chůze.

Další významnou oblastí, s níž hipoterapie pomáhá, je zlepšení dechových funkcí. Ty jsou vlivem nemoci velmi často omezené. A, možná překvapivě, i správný dech je důležitým faktorem ovlivňujícím samostatnou chůzi.

Vedoucí výzkumu Mgr. Kateřinu Maříkovou, ředitelku Centra hiporehabilitace Mirákl velmi těší, a zároveň nepřekvapuje, že všech 18 dětí vykazuje po každém hiporehabilitačním pobytu zlepšení fyzického a psychického stavu. Asi nejmarkantnější posun vykázala malá Grétka, která se 4 týdny po skončení jednoho z pobytů rozchodila.

To je samozřejmě sen všech ostatních rodičů, jejichž děti se účastní studie. Maminka Grétky má z účasti své dcery ve studii nesmírnou radost: „Neumíme si představit, že bychom tuto formu rehabilitace nemohli využívat. Margaretka se po každém pobytu velmi zlepší. To, v co někdy ani nedoufáme, se zde podaří.“

Probíhající studie je výjimečná tím, že genová léčba je poměrně nová záležitost a v kombinaci s fyzioterapií, natož s hipoterapií, se zatím ani v celosvětovém měřítku neposuzovala.

 

Kontakt:

Jindra Landová, jindra.landova@chmirakl.cz, tel: 607 957 816

Kateřina Maříková, katerina.marikova@chmirakl.cz, tel: 607 616 104

 

 

    Výzkum probíhá za podpory RWE Gas Storage CZ