Studenti 3 LF UK v Miráklu

První listopadový víkend byl poprvé na našem pracovišti uspořádán povinně volitelný předmět Hipoterapie II pro studenty 3. LF UK. Jedná se o navazující předmět na Hipoterapii I, což znamená, že studenti již mají za sebou základy. Nechali jsme tedy na nich vybrat si, v jaké oblasti by rádi rozšířili své znalosti, a co by u nás chtěli zažít. 
 
Téměř jednohlasně si zvolili psychosomatiku a holistický přístup. A protože se toho studenti nebojí, vrhli jsme se do toho s nimi po hlavě. Jak jinak si vše zažít než na vlastní kůži. 
 
Společně jsme tak prošli téma psychosomatický vývoj dítěte a pak jsme se věnovali dvěma velkým fyzioterapeutickým tématům: doteku a kontaktu. Někteří studenti již pracovali s klienty, ale ti ne vždycky dají najevo, co v nich dotek a kontakt vyvolává. Kdo vám absolutně dá najevo svoje emoce a odzrcadlí vaše emoce je kůň. Takže studenti pracovali s koňmi. A bylo to silné. Naši koně nezklamali a studentům odzrcadlili vše, co potřebovali. 
 
O víkendu nechyběla ani ukázka vstupního í výstupního vyšetření, hipoterapie, fyzioterapie a terapeutické čištění koní.
 

Studenti 3 LF UK v Miráklu