Studenti 3 LF UK v Bohuslavicích

Tento víkend jsme přivítali druhou skupinu studentů druhého ročníku 3 LF UK. V březnu u nás byla první skupina. Původně jsme plánovali jen jeden víkend, ale zájem studentů byl obrovský, tak jsme jim vyšli vstříc a vyhlásili termíny dva. 
 
Výuka předmětu Hipoterapie u DMO běží již 3. rokem a nám se za tu dobu podařilo na základě zpětné vazby vyladit program tak, aby byl pro studenty co nejpřínosnější. 
 
Pátek jsme věnovali teorii o začátcích hipoterapie v ČR, o hře jako základním prvku ve vývoji dětí apod. V sobotu ráno studenti čistili koně, stejně jako naše děti. Již během této aktivity koně studentům krásně zrcadlili, jak může být jejich dotek vnímán různorodě. Máme totiž za to, že kontakt s klientem a následný vhodný dotek je základem pro úspěšnou fyzioterapeutickou léčbu.
 
Během soboty a neděle pak nechyběla praktická ukázka hipoterapie, kdy se studenti na koni sami svezli a mohli tak zažít, jak náročná aktivita to je. 
 
A samozřejmostí už je ukázka vstupního a výstupního vyšetření u konkrétního klienta s následným doporučením cvičení na doma.
 
Doufáme, že všichni studenti po víkendu alespoň trochu tuší co hipoterapie vlastně je, jak funguje biomechanika koňského hřbetu, jaké polohy či manuální kontakty se využívají v hipoterapii a hlavně, jak prospěšná metoda to je. 
 
Moc děkujeme všem zúčastněným. Z jejich řad se již rekrutovalo pár zájemců o dobrovolnictví. A někteří by u nás rádi zpracovávali své bakalářské práce, tak se těšíme. A všem studentům moc fandíme.
 
Studenti v Bohuslavicich