Kineziologický rozbor pro účely hipoterapie dětí se zdravotním znevýhodněním 13.5.2022

Anotace kurzu

Cílem kurzu je nastínit základní principy a aspekty vyšetření dětí se zdravotním znevýhodněním. Naučíme se orientovat v lékařských zprávách pro účely diferenciální diagnostiky v hipoterapii, dále pak jednotlivé diagnostické testy, věnovat se budeme i participačnímu cíly. Na základě vyšetření se naučíme stanovit cíl terapie a návrh terapie. Součástí kurzu bude i ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následným provedením terapie.

Harmonogram kurzu

9.00 – 9.30 prezence účastníků

9.30 – 10.30 základní principy vyšetření dětí, participační cíl

10.30 – 11.30 práce s lékařskými zprávami, diferenciální diagnostika

11.30 – 12.30 vyšetřovací protokol, stanovení cílu a návrhu terapie

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 ukázka videí, příklady z praxe

14.30 – 16.00 ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následnou terapií

16.00 – 17.00 diskuze nad prezentovaným klientem, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Akce má uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR. Akci je přiděleno číslo 22/012 a přísluší jí počet 4 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity: 4

Počet hodin: 8

Organizační záležitosti

Místo konání: Bohuslavice 10, Telč 588 56, Hospodářský dvůr Bohuslavice, areál hipoterapie – herna

Začátek kurzu: 9h
Konec kurzu: 17h
Cena kurzu: 2 500 Kč

V ceně kurzu je oběd a drobné občerstvení během kurzu. Prosíme o uhrazení námi zaslané faktury nejpozději měsíc před začátkem kurzu, abychom s vaší účastí mohli skutečně počítat.

Ubytování: je možné se ubytovat přímo na Hospodářském dvoře, v tomto případě kontaktujte přímo ředitelku Marii Brunnerovou na telefonním čísle 724 138 875.

Dále doporučujeme velmi pěkné ubytování v Nové Říši – www.penzion-u-pelejovych.cz nebo v Hladově – www.bilyberanek.cz

Přihlášení na kurz

Přihlášení na kurz je možné na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz. Do předmětu emailu napište název kurzu, do obsahu pak Vaše fakturační údaje.

Děkujeme a těšíme se na viděnou!